قیچی خیاطی شماره 8 رزاتکس (Rosatex)

۲۳۳.۰۰۰ تومان